Hluti

Our Lady of Sorrows(1934), PO Box 27 Hluti, Swaziland.

Telephone: 0026822078720.

Other centres: Lavumisa, Matsanjeni, Hluti Village, Ezikhotheni, Lulakeni and Siphambanweni.

BACK

Comments are closed.